Algemene voorwaarden Lingerie Workshops

1: Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops die worden georganiseerd door La Maison Boudoir.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Inschrijven kan via de website of via de locatie waar de workshop wordt georganiseerd. Een inschrijving is pas definitief na het betalen van het volledige bedrag.
2.3 Van zodra een workshop volzet is, wordt de online inschrijving stopgezet.
2.4 Door in te schrijven voor een workshop verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Materialen

3.1 Bij het volgen van een workshop zijn de materialen en benodigdheden niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
3.1 Tijdens een workshop zijn enkel stoffen en benodigdheden toegelaten die worden aangekocht bij La Maison Boudoir.

4: Annulering door deelnemer

4.1 Annuleren dient via e-mail te gebeuren in reply op de bevestigingsmail die u ontving na inschrijving.
4.2 Annuleren voor een workshop of cursus:
Bij annulering tot 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt € 10,- administratiekosten aangerekend.
Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt geen geld teruggeboekt.
4.3 Zelf vervanging zoeken voor de workshop mag, onder voorwaarde dat u de gegevens van de nieuwe deelnemer vooraf meedeelt.
4.4 Bij afwezigheid wegens ziekte of quarantaine, wordt het deelnamegeld niet terugbetaald, maar kan u de workshop, in overleg, op een ander moment inhalen, na het voorleggen van een medisch attest.
4.5 Tijdens uitzonderlijke situaties (pandemie, uitzonderlijke weersomstandigheden, …) houden wij ons aan de opgelegde regels van de overheid. Dit betekent dat workshops enkel worden terugbetaald als de overheid ons verplicht om onze werking stop te zetten.

5: Annulering door La Maison Boudoir

5.1 La Maison Boudoir behoudt zich het recht een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6: Aansprakelijkheid

6.1 La Maison Boudoir aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
6.2 La Maison Boudoir kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bevuilen of beschadigen van kledij tijdens de workshop.

7: Cursus- en beeldmateriaal

7.1 Cursussen, patronen en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen geval gekopieerd, gereproduceerd of worden vermenigvuldigd en openbaar gemaakt worden.
7.2 Foto’s nemen van de verschillende stappen als ondersteuning mag, maar enkel voor persoonlijk gebruik, deze foto’s mogen in geen geval verder worden gedeeld. Foto’s van resultaten mogen wel gedeeld worden.
7.3 Tijdens de workshops worden af en toe foto’s gemaakt, u wordt hiervan steeds op de hoogte gesteld en als u herkenbaar op de foto staat, wordt uw mondelinge toestemming gevraagd.

8: Klachten

8.1 Als u een klacht heeft over de workshop dan kan u deze steeds via mail aan info@lamaisonboudoir.be formuleren. Wij bekijken deze klacht en proberen deze voor u op te lossen, indien gegrond.
8.2 Een klacht is geen reden tot terugbetaling van de workshop.
8.3 Deelnemers die hinder veroorzaken tijdens een workshop of cursus kunnen geweigerd of verwijderd worden tijdens de workshop of cursus. De deelnemer krijgt hierbij geen vergoeding of terugbetaling.